Nieuwe subsidieovereenkomst Sociaal Team Zuidplas

Als wethouder WMO en Jeugdzorg ben ik verantwoordelijk voor een goed functionerend Sociaal Team. Afgelopen jaar is ons Sociaal Team geëvalueerd. Vervolgens hebben we een aantal zaken verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de regiefunctie nadrukkelijker in het Sociaal Team opgenomen.  Om deze verbeteringen vorm te geven zijn er nieuwe subsidieovereenkomsten gesloten met Stek Jeugdhulp en Voortouw. Dit zijn de leveranciers van het team. De subsidieovereenkomsten gaan in op 1 januari 2018.

Wethouder Daan de Haas en Fred Verhoogt van Voortouw hebben zojuist de subsidieovereenkomst ondertekend

Wethouder Daan de Haas en Fred Verhoogt van Voortouw hebben zojuist de subsidieovereenkomst ondertekend