Verkiezingen gemeenteraad Zuidplas

De verkiezingen voor de gemeenteraad Zuidplas zijn begonnen. Altijd een leuke, maar toch ook spannende tijd voor wethouders. Wat is de verkiezingsuitslag? Wil je doorgaan? Mag je doorgaan?

Poster Daan de Haas

Daan de Haas, VVD kandidaat in Moordrecht

Op de meeste vragen kan ik pas antwoord geven op 17 maart. Maar op de vraag of ik door wil gaan, kan ik nu al antwoord geven. Ja ik wil nog wel even doorgaan.

De afgelopen vier jaar zijn mooie zaken bereikt. Ik noem Stichting ZO!, Huis van Hoop, de mogelijkheid van nieuwbouw Zevenster en een beperkte stijging van de lasten. Voor de toekomst: het zou mooi zijn dat we de komende jaren weer een verzorgingshuis voor onze ouderen in Moordrecht kunnen neerzetten. En op gebied van recreatie ben ik ook nog niet klaar. Graag zie ik nog mooie vaarroutes en fietsroutes in onze gemeente en wil ik Zuidplas nog meer recreatief op de kaart zetten. Er is nog veel te doen in Zuidplas.

Daarom ga stemmen op 16 maart en misschien wil je zelfs op mij stemmen. Waarvoor dank!

 

 

Subsidie overeenkomst NPV afdeling Zuidplas

Eén van de leuke zaken als wethouder is dat je organisaties waar je blij van wordt kunt ondersteunen bij het continueren van hun werkzaamheden. De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas is zo’n organisatie. Ik ben daarom blij dat wij een nieuwe subsidie overeenkomst kunnen afsluiten.

De NPV organiseert in de gemeente Zuidplas al vele jaren Vrijwillige Thuishulp en meerdere themabijeenkomsten. Met de Vrijwillige Thuishulp ondersteunen vrijwilligers mantelzorgers, door aanvullende of respijtzorg te leveren bij iemand die zorg behoeft.

Ondertekening contract

Wethouder tekent subsidie overeenkomst NPV (Foto: Jacolien Rog)

Opening vaccinatielocatie Zuidplas

Opening priklocatie

Copyright Gouwe IJssel Nieuws

Opening vaccinatielocatie Zuidplas. Ik ben erg blij dat ik samen met de burgemeester de vaccinatielocatie in Zuidplas heb kunnen openen. Vaccineren is de weg uit deze crisis. In Zuidplas blijft het vaccineren wat achter, maar ik hoop dat we door deze locatie weer een inhaalslag kunnen maken.

Vanaf vorige week kunnen de geboortejaren 1965-1968 een oproep krijgen. Ik heb deze gekregen en heb mij dus laten vaccineren.

Vaccinatielocatie in Zuidplas in gebruik genomen    (persbericht Gouwe IJssel Nieuws).

 

 

KernKracht en Zuidplas tekenen nieuwe overeenkomst

Stichting KernKracht en de gemeente Zuidplas werken ook de komende twee jaren weer samen aan het verbeteren van de psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Directeur-bestuurder Van Buren en wethouder De Haas ondertekenden woensdag 10 maart een nieuwe subsidieovereenkomst.

KernKracht speelt al jaren een belangrijke rol in de gemeente Zuidplas als belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en mentale gezondheid. Ze zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, cliëntenparticipatie, de Crisiskaart, jongerenproject ExpEx, de straatadvocaat, expertise van ervaringsdeskundigheid en het project Herstel en Participatie. Dit project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt.

Kwetsbaarheden
Wethouder Daan de Haas: “KernKracht maakt het normaal dat je over psychische kwetsbaarheden spreekt. Dat hoort bij het leven. Juist in deze tijden doen ze enorm belangrijk werk. En gelukkig blijven ze daarmee doorgaan, ondanks alle coronamaatregelen. De digitale huiskamer, waar je drie keer per week digitaal op bezoek kunt gaan, is daar een goed voorbeeld van.”

Ervaringsdeskundigheid
Wat KernKracht zo uniek maakt, is dat ze voornamelijk werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Wethouder De Haas: “KernKracht komt sterk op voor cliënt met kwetsbaarheden. Bijzonder voor mij is het Radenoverleg, waar wij als wethouders direct met cliënten of hun ondersteuners praten. Daar leer ik veel van. We zijn dus blij dat we onze samenwerking voort kunnen zetten en dat de gemeente Zuidplas daar onder meer aan kan bijdragen met het verlenen van deze subsidie.”

Stoepkrijt prijsuitreiking

In ons college heeft elke wethouder een dorp toegewezen gekregen. Dat is leuk omdat je af en toe wat zaken kunt doen buiten je normale portefeuille, zoals een stoepkrijt prijsuitreiking.

Daarom mocht ik als dorpswethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel twee mooie prijzen uitreiken. De winnaars in Nieuwerkerk zijn Jonathan Uitterdijk met z’n mooie vlieger 🪁 en Roos Veen met haar prachtige hart ♥ Het was een leuke stoepkrijt wedstrijd.

Uitreiking stoepkrijt prijs

Daan de Haas reikt de stoepkrijt prijs uit

 

Prettige dagen en een gelukkig 2021 !

In deze coronatijd zijn fysieke kerst- en nieuwjaarsontmoetingen niet mogelijk. Ik was gewoon om onze ouderen in deze tijd op te zoeken en met ze in gesprek te gaan. Ik heb gelukkig samen met “Dichtbij het Nieuws” deze videoboodschap voor ze kunnen opnemen. Prettige kerstdagen en een gelukkig en normaal 2021 toegewenst!

EHBZO bewaarkaart

Ik wil even wat reclame maken voor de EHBZO kaart die de gemeente Zuidplas verspreid heeft onder al haar inwoners. Hij is hier ook nog te downloaden. EHBZO staat voor Eerste Hulp bij Zorg- en Ondersteuning.

De beste wensen voor 2020

Gelukkig 2020Het afgelopen jaar was een jaar met veel hoogtepunten: De start van “Eén tegen eenzaamheid” is een belangrijke, in de gemeente Zuidplas noemen wij dit “Zuidplas verbindt”. Maar we zijn ook Hartveilig geworden en het nieuwe gemeentehuis is betrokken. Er zijn woningen voor senioren gecombineerd met starters gebouwd en het Ouderinitiatief is opgeleverd. In dit laatste gebouw wonen jongeren met een beperking zelfstandig en er zijn prachtige (senioren) appartementen gerealiseerd. Er zijn grote stappen gezet met de ontwikkeling van onze recreatiegebieden. Natuurlijk zijn er ook minder leuke zaken, zo lopen de kosten voor de WMO en de Jeugdzorg te hoog op, maar daar is het laatste woord nog niet over gesproken.

Al met al kijk ik uit naar het volgende jaar om weer een aantal mooie zaken te realiseren. Daarom wens ik jullie een fantastisch 2020 toe en dat je ervan mag genieten met je familie en/of vrienden!

Interview Senioren Actief Zuidplas (SAZ)

Al twee jaar is Senioren Actief Zuidplas (SAZ) volop actief in de slag geweest om het doel van hun vereniging te bereiken. Dit doel is het realiseren van een beter en aangenamer leven voor de senioren in de gemeente Zuidplas.

Interview

Omdat ik wethouder Ouderen (of senioren) ben werd ik geïnterviewd door de voorzitter Ellie Ham.  In het interview komen een aantal speerpunten langs voor de komende jaren. Het interview kan je hier vinden (pagina 5 van de .pdf).

Persoonlijke uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas zijn bekend. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft waardoor ik de komende vier jaar weer door kan gaan in het bestuur van de gemeente Zuidplas.

In de hele gemeente heb ik 328 stemmen gekregen, waarvoor dank. Dit is ruim voldoende om ook met voorkeursstemmen in de Raad te komen. Ik vind het daarnaast ook heel leuk dat ik van alle kandidaten (alle partijen) de meeste stemmen in Moordrecht heb gekregen.

Wapen van Moordrecht

Wapen van Moordrecht

Uitslagen per dorp

Moordrecht (mijn woonplaats) 265 stemmen

Nieuwerkerk aan den IJssel 43 stemmen

Zevenhuizen 12 stemmen

Moerkapelle 1 stem (hier moet ik nog wat aan mijn bekendheid werken)

Mobiel stembureau 7 stemmen

Laad meer